Védés (2021. tavasz) és Jankó Sándor konferencia az intézetben

Diplomadolgozat védés 2021. június 8.

Intézetünkben a diplomavédére június 8-án (kedden) 09:00-kor került sor – az érvényes rendelkezéseket figyelembe véve – videókonferencia szoftver felhasználásával.

A bizottság összeállítása és a hallgatók névsora a Dékánnak küldött jelentésben [1] olvasható.

A védés maga és a védést követő előadások a 2021-es Jankó Sándor konferencia keretében történtek. A konferenciáról kiadvány készül.

Link:

[1] http://gevi.emk.uni-sopron.hu/downloadmanager/download/nohtml/1/id/5780