Kutatás

Az Intézet a Kutatási és Innovációs stratégiáját a művelt oktatási és kutatási tudományterületek a Kar fejlesztési elképzeléseihez is illeszkedő versenyképes, egymással összefüggő alkalmazás-orientált K+F projekteken keresztül kívánja megvalósítani, amelyek az alapkutatást, alkalmazott kutatást, a kísérleti fejlesztést és az elért eredmények oktatási-képzési programokban való megjelenését egyaránt magukba foglalják. Célunk továbbá az Intézet és az üzleti szféra közötti aktív kapcsolat további bővítése, biztosítva ezzel az érintett ipari ágazatokhoz kapcsolódó hazai kutatások színvonalának emelését.
A vázolt stratégiát az Erdő- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont (ERFARET), a Környezeti erőforrás gazdálkodási és védelmi Kooperációs Kutatási Központ kutatási programjain, valamint a gazdasági társaságok innovációs járulékából levonható megrendelt kutatási-fejlesztési és egyéb megbízási tevékenységek bővítésén keresztül kívánjuk megvalósítani. Az Intézet az ERFARET átfogó programjában az „1.3. Erdőgazdálkodás műszaki fejlesztése” alprogram három részfeladatát készíti. Az alprogram célja a tartamos, többcélú és természetközeli erdőgazdálkodás kialakítása érdekében a jelenlegi magyarországi erdőgazdálkodás műszaki hátterének komplex bővítése, műszaki támogatottságának magasabb szintre való emelése azokon a területeken, ahol az eddig elvégzett kutatói munka alapján jelentős eredmények várhatók. Az Intézet által gondozott részfeladatok a következők:

  • erdészeti vízgazdálkodás fejlesztése;
  • erdészeti feltáróhálózatok fejlesztése;
  • erdészeti térinformatika fejlesztése.

Geomatika

Az Intézet fontos feladatának tekinti az erdők és környezetünk mennyiségi és minőségi paramétereinek folyamatos nyomon követését, monitorozását. E célból, valamint a felsorolt három részfeladat sikeres végzése érdekében kiemeljük:
a globális, regionális és lokális környezetünk átfogó vizsgálatát a korszerű geodéziai és távérzékelési eszközök és módszerek alkalmazásával;
a digitális erdészeti térképek készítése módszertani kérdéseinek kutatását, az erdészeti üzemi és az állami alaptérképek összehasonlító vizsgálatát;
a térinformatikai szoftverfejlesztést.

Erdőfeltárás

Az erdészeti feltáróhálózatok tervezésében és nyilvántartásában, részben az előbbi pontban említett térinformatikai fejlesztések felhasználásával, az informatika alkalmazásának lehetőségeit vizsgáljuk, konkrét megbízási munkák keretében. Az erdészeti utak pályaszerkezetének vizsgálatával kapcsolatban többek között a kötött talajon épülő meszes talajstabilizáció szerepével, valamint a rá épített pályaszerkezetek forgalom állóságával foglalkozunk. Az így megvalósuló alkalmazott kutatások során létrejövő eredmények a gyakorlatban közvetlenül hasznosulnak.

Vízgazdálkodás

A „Vízgazdálkodási csoport” kutatási stratégiájának alapkutatási eleme a hidegvíz-völgyi erdészeti hidrológiai kutatóhely, s annak folyamatos működtetése és fejlesztése, amely pályázati források felhasználásával és egyetemi hallgatók bevonásával valósul meg. Az ott folyó tevékenység célja az erdővel borított kisvízgyűjtők vízháztartási rendszerének, az erdei vegetáció és a vízviszonyok kapcsolatának, egymásra hatásának jobb megismerése, a jelenségek és folyamatok számszerűsítése, a hidrológiai törvényszerűségek megfogalmazása és modellezése. A vízgazdálkodási kutatási stratégia kifejezetten innovatív elemei azok az alkalmazott kutatások, amely erdészeti (Bakonyerdő Zrt., Zalai EFAG Zrt.) és vízügyi vállalatokhoz (Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Rt.), illetve vállalkozásokhoz kapcsolódnak. Ezek olyan konkrét feladatok megoldását jelentik, amelyek eredménye az üzemi gyakorlatban közvetlenül hasznosítható (vadaskerti kisvíztározó tervezése, vízi környezet elemzése és fejlesztése, biológiai szűrőmező próbaüzemének vizsgálata, városi csatorna-monitoring kialakítása).