Korábbi díjazottak

2013

Brolly Gábor: Faegyedek térképezése és állapotjellemzőik meghatározása földi lézeres letapogatás adataiból (PhD) 

Németh Márk: TruPulse lézeres távolságmérő alkalmazhatósága erdészeti térképezési feladatokra 

Primusz Péter: Pályaszerkezet-gazdálkodás az erdészeti feltáróhálózatokon (PhD) 

Szita Renáta: A Rák-patak természetes és mesterséges szakaszainak összehasonlító hidrobiológiai vizsgálata


2014

Csáfordi Péter: Factors influencing sediment transport on the headwater catchments of Rák Brook, Sopron (Hordalékszállításra ható tényezők a soproni Rák-patak felső vízgyűjtőjén) (PhD)

Csáki Péter: A klimatikus jellemzők párolgásra gyakorolt hatásai a felszínborítás függvényében Zala megye példáján

Kertész Péter: Bükkösök állapotának felmérése hiperspektrális felmérés alapján

Kránicz Dávid: A Mecsekerdő Zrt. Pécsváradi Erdészetének területén lévő Szekernyei II. o. erdészeti feltáróút felújítási terve

Zagyvainé Kiss Katalin Anita: Az avarintercepció vizsgálata a Soproni-hegységben (PhD)

 

2015

Barton Iván: Egyes fák pozíciójának, lombkorona méreteinek geodéziai felmérése a Sopron 182B erdőrészletben, és geoinformatikai elemzése

Csepregi János: Pilisi Parkerdő Zrt. Disznós-hegyi kiszállítóútjának építési terve

Szinetár Márton: A felszínborítás vízkészletre gyakorolt hatásainak értékelése a klímaváltozás tükrében a Bácsbokodi-Kígyós csatorna vízgyűjtőjén

 

2016

Kósik Dániel: Pilisi Parkerdő Zrt. Szárazkúti kiszállítóútjának építési terve

Nagy Anna: A települési környezet hatása a Rák-patak vízminőségére

Szabó Márton: Különböző lézeres letapogatások és erdészeti felhasználásuk vizsgálata

 

2017

Horváth László: A vízi környezet dinamikájának hatása a makrogerinctelen faunára a soproni Rák-patakon

Nagy Barnabás Lajos: Bakonyerdő Zrt. Kék-hegyi kiszállító útjának tervezése

Simon László Richárd: A Csokonyavisontai fás legelő idős hagyásfáinak felmérése

 

2018

ld.: 5 Éves a Jankó Sándor Díj Konferencia