Földmérési, Térképészeti, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet

Intézetünk a klasszikus kultúrmérnöki szakterületnek azt a részét műveli, amely az erdőgazdálkodás, a környezetvédelem és a természetvédelem tudatos műveléséhez elengedhetetlen. Mindhárom szakterület csak akkor művelhető tudatosan, ha a nálunk végzett mérnökök az Intézet által lefedett kultúrmérnöki ismeretek birtokában vannak, saját szakterületüknek megfelelő arányban.

Intézetünk küldetésének tekinti, hogy olyan ismereteket adjon át és fejlesszen, amely a mérnöki tevékenységek és az ökológia által támasztott igények közötti konfliktusokat a lehető legkisebbre mérséklik, illetve a mérnöki beavatkozások hatásának folyamatát regisztrálni és modellezni tudja.

Intézetünk az Erdőmérnöki Kar szervezetén belül működik. Az Erdőmérnöki Karon korábban okleveles erdőmérnököket képeztek ki, akik az erdőgazdálkodás műszaki, ökológiai és közgazdasági ismereteit kamatoztatva szolgálták a természetközeli, többcélú erdőgazdálkodást. Munkájuk közben kiemelten kezelték a természet- és környezetvédelem ügyét. Ezekre alapozva indultak meg később, a környezetmérnök, a környezetkutató, a természetvédelmi szakok.