GEVI labor

Laboratórium az NRRC épületben

Az Erdőmérnöki kar campusának területén 2012 szeptemberében TIOP pályázatának keretében megépített NRRC laborkomplexumon belül az Intézet több helyiséggel rendelkezik.

A laboratórium feladata a Soproni Egyetem oktatási és kutatási feladataiban való szakmai részvétel, valamint az Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási intézete keretein belül erdészeti és kerékpárutak, vízgazdálkodási létesítmények tervezéséhez kapcsolódó talajmechanikai, hidrológiai és geodéziai vizsgálatok elvégzése.

A kutatóközpont alagsorában egy előkészítő helyiség és egy porszoba kapott helyet. Itt zajlik az oktatás, kutatás és külső munkák folyamán gyűjtött, és feldolgozásra szánt minták előkészítése, valamint a terepi műszerek többségének karbantartása és tárolása.
A porszobában Proctor-féle tömörítő berendezés, ipari keverőgép, hidraulikus mintakinyomó található.

A földszinten helyezkedik el a három helyiségből álló geotechnikai labor. Az előkészítő szobában olyan eszközök találhatók, mint izzító kemence, szárítószekrény, fagyasztó berendezés és klímakamra. Egy helyiséget az Intézet Vízgazdálkodási tanszéke hasznosít, a harmadik szoba pedig az Erdőfeltárási tanszék talajmechanikai laborja. Mindkét laborhelyiségben a TIOP pályázat keretében beszerzett új műszerpark áll az oktatás és kutatás rendelkezésére.

Végül a geotechnikai labor mellett az Intézet Geoinformatikai és CAD laboratóriuma található, amelyben összesen 21 db grafikus munkaállomás, egy szerver és több általános és célszofver támogatja az oktatást, valamint az egyéni, vagy csoportos tervezői és kutatói munkát.