Az intézet felépítése

A Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási intézet három tanszékből áll. A három tanszék a kultúrmérnöki témakörből három nagy témakört gondoz.

Földmérési és Távérzékelési Tanszék

Geodéziai eljárások, geoinformatika oktatása, kutatása.

Erdőfeltárási Tanszék

Feltáróhálózatok és erdészeti utak tervezése, az erdészeti útépítés, útfenntartás oktatása, kutatása.

Vízgazdálkodási Tanszék

Hidrológia és vízgazdálkodás oktatása, kutatása.